Τεχνική Υποστήριξη για WordPress Sites

Τεχνική υποστήριξη για WordPress sites, συμπεριλαμβανομένων των blogs, landing-pages, portfolios, user-based και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι ιστοσελίδες με πάνω από 1,000.000 μηνιαίες επισκέψεις. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για να λάβετε τα μεγαλύτερα πακέτα για eCommerce-based ιστοσελίδες.

Τα παρακάτω πακέτα αφορούν την τεχνική υποστήριξη για 1 έτος.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.