Το WebP είναι μια web μορφή φωτογραφιών που δημιουργήθηκε από την Google ώστε να παρέχει μικρότερο μέγεθος εικόνων, αλλά σε…