Γραμματοσειρές

Πως να αλλάξεις την γραμματοσειρά μέσα στο Gutenberg

Από το WordPress 5.7 και για νεότερες εκδόσεις, η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά θα είναι αυτή του συστήματος. Το ύψος μεταξύ των παραγράφων και ο σχεδιασμός της …

Ιστοσελίδες με δωρεάν γραμματοσειρές για το Instagram bio σου

Θεωρώ πως είναι τέχνη το να καταφέρεις να φέρεις το Instagram bio σου στην αισθητική που το θέλεις. Οι ιστοσελίδες με δωρεάν γραμματοσειρές σου παρέχουν …

Επιστροφή Επάνω
Κλείσιμο