Η ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας είναι το: https://inkstory.gr και η υποσελίδα μας είναι το: https://inkstory.gr/courses.

Βασικές Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Διαδικτυακών Μαθημάτων Inkstory.gr/Courses αποτελούν μια δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς (“Μέλος” ή “Πελάτης” ή “Εσείς”) και την εταιρεία Inkstory Ο.Ε., μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Νέα Ηρακλείτσα, Καβάλα, Ελλάδα (“Ομόρρυθμη Εταιρεία”). Αυτοί οι όροι σχετίζονται με τη χρήση που θα κάνετε στην ιστοσελίδα μας και η πρόσβαση που σας παρέχεται αφότου αγοράσετε μια Σειρά Μαθημάτων, ένα e-book (ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή PDF) και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία χρησιμοποιήσετε.

Δικαιώματα και Περιορισμοί

  1. Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρόνων για να εγγραφείτε.
  2. Τα μέλη θα έχουν πάντοτε την δυνατότητα να ξανά παρακολουθήσουν το περιεχόμενο που αγόρασαν όσες φορές επιθυμούν.
  3. Το περιεχόμενο και οι Σειρές Μαθημάτων θα είναι διαθέσιμες για κάθε μέλος για τουλάχιστον 3 χρόνια. Στη συνέχεια τα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν όλο το περιεχόμενο για offline παρακολούθηση και ανάγνωση, ή θα δουν όλα τα μαθήματα να ανανεώνονται.
  4. Τα βίντεο στις Σειρές Μαθημάτων και σε κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι κλειδωμένα και δεν γίνεται να κατέβουν.
  5. Η εταιρεία μας δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τη παρούσα μορφή της, το υλικό που περιλαμβάνει και τις σειρές μαθημάτων της. Με την εγγραφή σας και την αγορά των προϊόντων / υπηρεσιών μας συμφωνείται με αυτό τον όρο.
  6. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας, όπως να έχετε δώσει τα στοιχεία σύνδεσης του προσωπικού σας λογαριασμού σε τρίτο άτομο, έχουμε κάθε δικαιώματα να διαγράψουμε το λογαριασμό σας οριστικά.
  7. Έχετε κάθε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των βασικών και ευαίσθητων στοιχείων.
  8. Απαγορεύεται αυστηρά ο διαμοιρασμός του περιεχομένου και κάθε Σειράς Μαθημάτων με τον οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία μας έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει νομικά και να ζητήσει μεγάλες αποζημιώσεις ανάλογα.